نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۶۰

 • Nokia 9 PureView- 128GB
  سرمه ای
  Nokia 9 PureView- 128GB به زودی

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 7.2 – 128GB
  مشکییخی
  Nokia 7.2 – 128GB ۴,۲۴۹,۰۰۰ تومان
  ۴۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :17 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 8.1 Dual SIM – 64GB
  بادمجانیخاکستریمسی + 1
  Nokia 8.1 Dual SIM – 64GB ۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
  -۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :18 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 6.2 Dual SIM 128GB/4GB
  مشکییخی
  Nokia 6.2 Dual SIM 128GB/4GB ۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :18 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 6.2 Dual SIM 64GB/4GB
  مشکییخی
  Nokia 6.2 Dual SIM 64GB/4GB ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :18 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 7 Plus – 64GB
  سفیدمشکی
  Nokia 7 Plus – 64GB ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  -۲۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :5 مرداد 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 5.1 Plus – 32GB
  آبی تیرهمشکی
  Nokia 5.1 Plus – 32GB ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :14 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 3.2 Dual SIM – 16GB
  خاکستریمشکی
  Nokia 3.2 Dual SIM – 16GB ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 5 – 32GB
  طلایی
  Nokia 5 – 32GB تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 5 – 16GB
  طلاییمشکی
  Nokia 5 – 16GB ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  -۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 2.2 Dual SIM 32GB/3GB
  مشکی
  Nokia 2.2 Dual SIM 32GB/3GB ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  -۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 2.2 Dual SIM 16GB
  مشکی
  Nokia 2.2 Dual SIM 16GB ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
  -۷۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :17 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 1 Plus -8GB
  سورمه ایقرمزمشکی
  Nokia 1 Plus -8GB ۹۳۹,۰۰۰ تومان
  -۵۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 1 Dual SIM 8GB
  سورمه ایمشکی
  Nokia 1 Dual SIM 8GB ۸۹۹,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :17 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 230 Dual SIM
  مشکینقره ای
  Nokia 230 Dual SIM ۶۷۷,۰۰۰ تومان
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :4 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 3310 Dual SIM
  سفیدمشکی
  Nokia 3310 Dual SIM ۵۷۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :17 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 210 (2019) Dual SIM
  آبیسفیدمشکی
  Nokia 210 (2019) Dual SIM ۴۴۹,۰۰۰ تومان
  ۱۲۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :18 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 216 Dual SIM
  آبیسفیدمشکی
  Nokia 216 Dual SIM ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  -۵۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :5 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 150 Dual SIM
  سفیدمشکی
  Nokia 150 Dual SIM ۴۲۵,۰۰۰ تومان
  -۳۸,۰۰۰ تومان بروزرسانی :5 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 105 (2019) Dual SIM
  آبیسفیدمشکی
  Nokia 105 (2019) Dual SIM ۲۷۸,۰۰۰ تومان
  ۳۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :18 دی 1398

  0.0

  از 0 رای

 • (Nokia 106 (2018
  مشکی
  (Nokia 106 (2018 ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :5 مرداد 1398

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 3.2 Dual SIM – 64GB
  مشکینقره ای
  Nokia 3.2 Dual SIM – 64GB تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 5.1 Plus – 64GB/6GB
  آبی تیرهسفیدمشکی
  Nokia 5.1 Plus – 64GB/6GB تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

 • Nokia 5.1 Plus – 64GB/4GB
  آبی تیرهسفیدمشکی
  Nokia 5.1 Plus – 64GB/4GB تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )