موتور AC یونیورسال بادوام ( با عمر طولانی 2000 ساعت )