قابلیت سرهم کردن و جداسازی قطعات آبمیوه گیری برای شستشو و استفاده راحت