دارای 2 وضعیت برای استفاده (یک حالت هوای گرم و ملایم و یک حالت داغ و قوی)