دارای دکمه‌ی فعال‌سازی کراتین برای جلوگیری از وز شدن موها